Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр


Дугаар Нэр Огноо
1 2013 ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалт 2014-02-04