МАЛЧИН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЧУУЛГА УУЛЗАЛТЫГ АМЖИЛТТАЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

*2015 оны 06 дугаар сарын 01-нд малчин эмэгтэйчүүдийн анхдугаар чуулга уулзалтыг ОНХСангийн төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт 1’225’000 төгрөг Улаанбаатар хотын “Нутгын зөвлөл” Төсөвт таван байгууллага, БАХ, Дарви сумын эмэгтэйчүүдийн зөвлөлтэй хамтран амжилттай зохион байгуулсан.