ЦЭНГЭЛДЭХ ХҮРЭЭЛЭН БҮРЭН ХЭМЖЭЭГЭЭРЭЭ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Цэцэрлэгт хүрээлэнгийн тохижилтийг бүрэн хийж дуусгаснаар сумын залуучуудын чөлөөт цагийг зүй зохистой өнгөрүүлэхэд үр нөлөөгөө үзүүлж байна.