Баян нурууны отрын бүс нутаг

ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
2014 оны 9 дүгээр сарын 18-ны өдөр   Улаанбаатар хот

 

 
Дугаар 299

 

ГАЗРЫГ УЛСЫН ТУСГАЙ ХЭРЭГЦЭЭНД АВАХ ТУХАЙ

 

 

Газрын тухай хуулийн 18.1.2 дахь заалтыг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

 

1. Ховд аймгийн Дарви сумын нутаг дэвсгэрт 105.2 мянган га газрыг баруун бүсийн аймаг дундын отрын бэлчээрийн зориулалтаар улсын тусгай хэрэгцээнд авч, тус отрын бэлчээр нутгийг “Баян нуруу” гэж нэрлэн хилийн цэсийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

 

2. Баруун бүсийн аймаг дундын отрын бүс нутгийг ашиглахад шаардагдах зардлыг жил бүрийн улсын төсөвт тусган санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч ажиллахыг Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн сайд Ш.Түвдэндорж, Сангийн сайд Ч.Улаан нарт даалгасугай.

 

 

3. Улсын тусгай хэрэгцээнд авсан газрыг ашигт малтмалын кадастрын болон газрын кадастрын мэдээллийн сангийн бүртгэлд бүртгэхийг Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан, Уул уурхайн сайд Д.Ганхуяг нарт даалгасугай.

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                       Н.АЛТАНХУЯГ

Барилга, хот байгуулалтын сайд                                 Ц.БАЯРСАЙХАН

Баруун бүсийн аймаг дундын отрын бэлчээрийн

хилийн цэс (баян нуруу)

 

Цэгийн дугаар

Газрын нэр

Уртраг

Өргөрөг

Талбайн хэмжээ мян/га

Ховд аймгийн Дарви сум :

105.2

1

Жанжин худаг

93030’31.5

47034’00.58

2

Жанжин овоо

93030’54.77

47034’00.2

3

1171.8 тоот өндөрлөг

93034’22.04

47031’15.18

4

1202.7 тоот өндөрлөг

93038’58.8

47029’30.81

5

1253.2 тоот өндөрлөг

93043’05.13

47026’39.56

6

1369.2 тоот өндөрлөг

93047’29.72

47020’56.2

7

1600.2 тоот өндөрлөг

93059’28.5

47018’22.6

8

Дугуй цахир

94001’28.42

47016’24.29

9

Лонжид

94003’28.76

47014’48.1

10

Далтын толгод

94002’32.48

47012’46.24

11

Ясан овоо

94009’19.39

46059’32.63

12

Хүйсийн задгай хүрэн толгой

94016’25.06

46051’22.88

13

1442.6 тоот өндөрлөг

94018’24.9

46046’43.4

14

Баян нурууны хойд бэл

94008’17.0

46044’03.6

15

Баян нурууны хойд бэл

94007’45.0

46044’03.6

16

Баян нурууны хойд бэл

94007’45.0

46045’01.52

17

Баян нурууны хойд бэл

94003’59.73

46045’01.52

18

Баян нурууны баруун нуруу

94003’59.73

46043’17.35

19

Тунгалаг худаг

93055’52.6

46043’27.94

20

Хөх хаврын хуралдаа 1 дүгээр шон

93050’15.49

46037’17.83

21

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93050’10.94

46037’13.69

22

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93050’03.73

46037’11.22

23

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93049’52.32

46037’09.5

24

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93049’48.9

46037’08.65

25

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93049’46.17

46037’07.6

26

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93049’43.7

46037’06.01

27

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93049’36.7

46036’59.18

28

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93049’27.44

46036’53.64

29

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93049’24.64

46036’52.11

30

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93049’16.21

46036’47.92

31

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93049’05.16

46036’45.44

32

Дарви сумын хилийг дагаж 2 км

93048’43.71

46036’46.35

33

Хонгор толгой 2590 тоот өндөрлөг

93048’16.53

46037’12.07

34

2101 тоот өндөрлөг

93054’52.32

46043’40.23

35

2305 тоот өндөрлөг

93059’33.31

46044’37.41

36

Ар улаан булаг

94009’02.23

46045’39.07

37

1393.2 тоот өндөрлөг

94004’40.4

46058’56.85

38

1569.9 тоот өндөрлөг

94001’33.75

47007’20.9

39

1645 тоот өндөрлөг

93057’05.46

47012’02.03

40

1606 тоот өндөрлөг

93053’33.78

47013’12.76

41

Дөрвөн толгой 1505 тоот өндөрлөг

93050’22.15

47017’11.91

42

1428 тоот өндөрлөг

93039’58.38

47018’27.32

43

1505 тоот өндөрлөг

93034’23.88

47019’25.38

44

Тунгалаг худгаас зүүн зүгт 1.7 км

93029’59.64

47019’24.05

45

Тунгалаг худгаас зүүн хойд зүгт 2 км

93029’59.63

47020’01.56

46

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93029’03.25

47020’01.56

47

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93029’56.9

47021’20.43

48

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’22.34

47022’13.36

49

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’23.94

47022’16.69

50

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’45.31

47023’19.93

51

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’45.97

47023’28.43

52

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’53.82

47023’53.29

53

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93031’09.95

47024’36.69

54

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93031’02.54

47026’27.68

55

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93031’00.36

47028’06.02

56

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’56.43

47028’48.54

57

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’52.51

47029’00.97

58

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’52.29

47029’07.8

59

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’53.82

47029’15.8

60

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’53.82

47029’29.97

61

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’51.85

47030’45.02

62

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’46.62

47031’04.61

63

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’45.31

47031’16.6

64

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’40.95

47031’29.69

65

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’30.48

47032’18.75

66

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’27.87

47032’34.01

67

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’25.25

47032’56.91

68

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’22.2

47033’15.88

69

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’16.96

47033’28.09

70

Дарви, Чандмань сумын хилийн зааг машин зам

93030’08.68

47033’42.44