ИТХ-н Дарга 

Овог нэр: Ганлсандорж Эрдэнэчулуун

Төрсөн он сар өдөр: 1971,07,07

Төгссөн сургууль: ХААИС

Улсад ажилласан жил: 24 жил

Тухайн албан тушаалд: 8 жил

Тухайн байгууллагад: 8 жил


ИТХ-н НАРЫН БИЧГИЙН ДАРГА

Овог нэр: Цэрэндорж Дамдиндорж 

Төрсөн он сар өдөр: 1961,01,31

Төгссөн сургууль: Алтанбулаг ХААТ 1986 онд

Улсад ажилласан жил: 29 жил

Тухайн албан тушаалд: 17 жил

Тухайн байгууллагад: 7 жил