БАЯНБУЛАГ БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Дагва Ганболд

Төрсөн он сар өдөр:1990.04.20

Төггөссөн сургууль:Тамирын дээд

Улсад ажилласан жил:1 жил

Тухайн байгууллагад: 1 жил

Тухайн албан тушаалд: 1 жил 


ДЭЛГЭР БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Алтангэрэл Содномдаржаа

Төрсөн он сар өдөр:1994.12.30

Төггөссөн сургууль:ЕБС 

Улсад ажилласан жил:1 жил

Тухайн байгууллагад: 1 жил

Тухайн албан тушаалд: 1 жил 


МӨРӨН БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Шаравхүү Алтансүх

Төрсөн он сар өдөр:1972.04.17

Төггөссөн сургууль: ӨВА Техник мэргэжлийн сургууль

Улсад ажилласан жил:1 жил

Тухайн байгууллагад: 1 жил

Тухайн албан тушаалд: 1 жил 


МӨНГӨН АЯГА БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Мундаг Нэргүй

Төрсөн он сар өдөр:1972.12.27

Төггөссөн сургууль:ТМС Цахилгаанчин 

Улсад ажилласан жил:14 жил

Тухайн байгууллагад: 14 жил

Тухайн албан тушаалд: 14 жил 


БУЛГАН БАГЫН ЗАСАГ ДАРГА

Овог нэр: Доржням Балжинням

Төрсөн он сар өдөр:1994.05.13

Төггөссөн сургууль:УБ хот Удирдлагын Академ

Улсад ажилласан жил:1 жил

Тухайн байгууллагад: 1 жил

Тухайн албан тушаалд: 1 жил