ДАРВИ СУМЫН ЗДТГ-ЫН ТАНИЛЦУУЛГА

Эрхэм зорилго: Иргэдэд төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай ил тод, шудрага хүргэхэд оршино. 

1990 онд сумын Ардын депутатын хурал, Ардын депутатын хурлын гүйцэтгэх захиргаа нь нам төвтэй улс төрийн хүчнээс татгалзсанаар төрийн захиргааны үүрэг гүйцэтгэх болсон. Ингэснээр 1992 оны УИХ-ын сонгуулийн үр дүн Монгол улсын үндсэн хуулийн дагуу сумын Засаг даргын Тамгын газар нь 8 орон тоотойгоор байгуулагдан төрийн захиргааны үйлчилгээ явуулж эхэлсэн.

1931 оноос хойш сумын Засаг даргаар С.Рагчаа, Ш.Дамдин, Т.Гомбосүрэн, Ч.Даваасамбуу, С.Пунцаг, Р.Дармаа, Н.Батдэлгэр, Т.Чүлтэм, Б.Дагва, Р.Галсан, Д.Даш, Д.Баарай, Ө.Чимэд, И.Даваа, Н.Жадамба, С.Отгон, Ц.Баахүү, П.Дамчаабазар, Д.Мөнхцоож, Д.Түмэндэмбэрэл, Д.Ган-Эрдэнэ нар ажиллаж байна.

Одоо Засаг даргын тамгын газар 21-н орон тоотойгоор ажилладаг. Үүнд: Засаг дарга, Засаг даргын орлогч, Тамгын газрын дарга, Төрийн сангийн мэргэжилтэн, Нягтлан бодогч, БОХУ-ын байцаагч, Газрын даамал, Нийгмийн бодлогын ажилтан, хууль эрх зүйн ажилтан, Малын үржил бүртгэл мэдээлэл хариуцсан байцаагч, Малын эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан байцаагч, Бэлчээр газар тариалан жижиг дунд үйлдвэр хоршоо хариуцсан мэргэжилтэн, Нярав, Жолооч, Үйлчлэгч, Архив бичиг хэргийн эрхлэгч гэсэн орон тоотой ажиллаж байна.

Нийт ажилчдаас Дээд боловсролтой 13,  тусгай дунд боловсролтой 2, бүрэн дунд боловсролтой 6, жендерийн харьцаа эрэгтэй 13, эмэгтэй 8. Ажиллагсад бүгдээрээ сумын унаган иргэн учир тогтвортой суурьшилтай ажиллаж сум орноо хөгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг ард түмэнд ил тод, шударга шуурхай хүргэн эв, хүчээ нэгтгэн хамтран ажиллаж байгаа хамт олон юм.

Сумын Засаг Даргын Тамгын газар нь 2009 онд ажил үйлсээрээ аймагтаа хоёрдугаар байр, 2010 онд ажлаараа 1-р байр эзэлж, Монгол Улсын Засгийн газрын загвар сум шалгаруулах болзлыг хангаж Баруун бүсийн Улсын тэргүүний загвар сум болсон.


 ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА

Овог нэр: Лхагвасүрэн Мөнхжаргал

Төрсөн он сар өдөр: 1979,04,01

Төгссөн сургууль: ХОИС-ийн Түүх Нийгэмийн ухааны багш

Улсад ажилласан жил: 13 жил

Тухайн байгууллагад: 11 жил

Тухайн албан тушаалд: 11 жил 


 САНХҮҮ АЛБАНЫ ДАРГА

Овог нэр: Батчулуун Эрдэнэгомбо

Төрсөн он сар өдөр: 1984,10,21

Төгссөн сургууль:Мандах бүртгэл

Улсад ажилласан жил: 6 жил

Тухайн байгууллагад: 1 жил

Тухайн албан тушаалд: 1 жил 


 НЯГТЛАН БОДОГЧ

Овог нэр: Батдэлгэр Баяр-Угтах

Төрсөн он сар өдөр: 1984,12,11

Төгссөн сургууль: МУИС-ын Завхан дахь салбар сургуулийг "Төсөв санхүү эдийн засаг" 2005он , Удирдлагын Академыг төрийн удирдлага 2010 он , Улаанбаатар эрдэм их сургуулийн Бизнесийн удирдлагын магистер 2015 он, 

Улсад ажилласан жил: 9 жил

Тухайн байгууллагад: 6 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил 


НЯГТЛАН БОДОГЧ

Овог нэр: Нүрэнзэд Баточир

Төрсөн он сар өдөр: 1985,07,04

Төгссөн сургууль: МҮИС-ын нягтлан бодогчоор 2007 онд,  

Улсад ажилласан жил: 1 жил

Тухайн байгууллагад: 1 жил

Тухайн албан тушаалд: 1 жил 


ТӨРИЙН САНГИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Овог нэр: Лхагвасүрэн Байгалмаа

Төрсөн он сар өдөр: 1991,12,21

Төгссөн сургууль: УБЭИСургууль Ня-Бо 2013 онд төгссөн ,  

Улсад ажилласан жил: 2 жил

Тухайн байгууллагад: 2 жил

Тухайн албан тушаалд: 2 жил 


БОХУ-ын БАЙЦААГЧ

Овог нэр: Намсрай Батболд

Төрсөн он сар өдөр: 1989-11,09

Төгссөн сургууль: ХОИС-ын Газарзүй Байгаль шинжлэл,  

Улсад ажилласан жил: 4 жил

Тухайн байгууллагад: 4 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил 


БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАГЧ

Овог нэр: Шар Дэмбэрэлдовдон

Төрсөн он сар өдөр: 1990,01,06

Төгссөн сургууль: Олимп Дээд Сургууль Биеийн тамирын багш ,  

Улсад ажилласан жил: 1 жил

Тухайн байгууллагад: 1 жил

Тухайн албан тушаалд: 1 жил 


ЦАГ УУРЧ

Овог нэр: Дашравдан Цолмон

Төрсөн он сар өдөр: 1971,09,17

Төгссөн сургууль: Дархан хот УААТГ-ын Цаг уурч ,  

Улсад ажилласан жил: 10 жил

Тухайн байгууллагад: 10 жил

Тухайн албан тушаалд: 10 жил 


ГАЗРЫН ДААМАЛ

Овог нэр: Лхагвасүрэн Самдан

Төрсөн он сар өдөр: 1990,09,13

Төгссөн сургууль: МУБИС-БУС-ГЗБУ ,  

Улсад ажилласан жил: 1 жил

Тухайн байгууллагад: 1 жил

Тухайн албан тушаалд: 1 жил 


НИЙГМИЙН БОДОЛГЫН АЖИЛТАН

Овог нэр: Догмидцэрэн Мөнхжаргал

Төрсөн он сар өдөр: 1988,09,17

Төгссөн сургууль: ХОИС-ын Гадаад хэл соёлын сургууль, нийгмийн ажилтан ,  

Улсад ажилласан жил: 3 жил

Тухайн байгууллагад: 3 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил


ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН АЖИЛТАН

Овог нэр: Болдхүү Сарантуяа

Төрсөн он сар өдөр: 1984-12-08

Төгссөн сургууль: ХОИС 

Улсад ажилласан жил: 3 жил

Тухайн байгууллагад: 3 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил 


ХАЛАМЖИЙН БАЙЦААГЧ

Овог нэр: Цэдэндамба Чимгээ

Төрсөн он сар өдөр: 1964-11-07

Төгссөн сургууль: ХААИС-ийн Агрономич ,  

Улсад ажилласан жил: 24 жил

Тухайн байгууллагад: 15 жил

Тухайн албан тушаалд: 15 жил 


НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН БАЙЦААГЧ

Овог нэр: Баатаржав Баярсайхан

Төрсөн он сар өдөр: 1989-06-04

Төгссөн сургууль: ХОИС-ын Ня-Бо 2011 онд,  

Улсад ажилласан жил: 2 жил

Тухайн байгууллагад: 2 жил

Тухайн албан тушаалд: 2 жил 


ТАТВАРЫН БАЙЦААГЧ

Овог нэр: Банзрагч Дэлгэрцэцэг

Төрсөн он сар өдөр: 1982,03,18

Төгссөн сургууль: ХААИС-н Эдийн засаг менежмент ,  

Улсад ажилласан жил: 10 жил

Тухайн байгууллагад: 10 жил

Тухайн албан тушаалд: 10 жил 


ИРГЭНИЙ БҮРТГЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН АЖИЛТАН

Овог нэр: Доржням Бадамгарав

Төрсөн он сар өдөр: 1983-06-10

Төгссөн сургууль: ХОИС  

Улсад ажилласан жил: 8 жил

Тухайн байгууллагад: 8 жил

Тухайн албан тушаалд: 8 жил 


МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНД ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

-Овог нэр: Ёндон Төрбат

Төрсөн он сар өдөр: 1987-09-11

Төгссөн сургууль: ХААИС

Улсад ажилласан жил:5 жил

Тухайн байгууллагад:5 жил

Тухайн албан тушаалд:5 жил 


ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХАРИУЦСАН МЭРГЭЖИЛТЭН

Овог нэр: Баарай Эрдэнэчимэг

Төрсөн он сар өдөр: 1966-12-25

Төгссөн сургууль: ХААИС

Улсад ажилласан жил:19 жил

Тухайн байгууллагад: 4 жил

Тухайн албан тушаалд: 4 жил 


ЗАСАГ ДАРГЫН ЖОЛООЧ

Овог нэр: Пүрэвжамц Алтансүх

Төрсөн он сар өдөр: 1985-11-14

Төгссөн сургууль: ЕБС

Улсад ажилласан жил: 6 жил

Тухайн байгууллагад: 6 жил

Тухайн албан тушаалд: 6 жил 


ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ҮЙЛЧЛЭГЧ

Овог нэр: Мягмар Ундрам

Төрсөн он сар өдөр: 1988-11-07

Төгссөн сургууль: ТМС-ын засал чимэглэлч

Улсад ажилласан жил:5 жил

Тухайн байгууллагад: 3 жил

Тухайн албан тушаалд: 3 жил 


ЗДТГ-н НЯРАВ

Овог нэр: Цагаан Гэрэлмаа

Төрсөн он сар өдөр: 1984-06-30

Төгссөн сургууль: засагт хан дээд сургууль

Улсад ажилласан жил:6 жил

Тухайн байгууллагад: 6 жил

Тухайн албан тушаалд: 6 жил 


ЗДТГ-н АРХИВ БИЧИГ ХЭРГИЙН ЭРХЛЭГЧ

Овог нэр: Сум-Очир Мянганцэвээн

Төрсөн он сар өдөр: 1989-10-20

Төгссөн сургууль: ХААИС-н оператор,эх блтгэгч нарийн бичиг

Улсад ажилласан жил: 9 жил

Тухайн байгууллагад: 9 жил

Тухайн албан тушаалд: 9 жил 


ЗАСАГ ДАРГЫН ГАЛЧ

Овог нэр: Дашравдан Нийслэл

Төрсөн он сар өдөр: 1960-03-09

Төгссөн сургууль: ЕБС

Улсад ажилласан жил: 25 жил

Тухайн байгууллагад: 10 жил

Тухайн албан тушаалд: 10 жил 

ЗАСАГ ДАРГЫН ГАЛЧ

Овог нэр: Даваасүрэн Алтанбагана

Төрсөн он сар өдөр: 1973-03-11

Төгссөн сургууль: ЕБС

Улсад ажилласан жил: 4 жил

Тухайн байгууллагад: 4 жил

Тухайн албан тушаалд: 4 жил 


ЗАСАГ ДАРГЫН ГАЛЧ

Овог нэр: Долгоржав Алтанхуяг

Төрсөн он сар өдөр: 1969-03-07

Төгссөн сургууль: шаргын ТМС

Улсад ажилласан жил: 4 жил

Тухайн байгууллагад: 4 жил

Тухайн албан тушаалд: 4 жил