• Ховд

Ил тод байдал

2018 оны төсөв санхүү

Төсөв санхүү

2017 оны Төсөв санхүү

Төсөв санхүү

Эрүүл мэндийн төвийн 2015 оны төсвийн хуваарь

..

Төсөв санхүү

2013 ОНХСангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн бүтээн байгуулалт

Орон нутаг хөгжил сангаас манай суманд 2013 онд нийт 360,5 сая төгрөгийн төсөв батлагдаснаас ..

Сумын хөгжлийн төлөвлөгөө, хөтөлбөр

Санал асуулга

Сутай нутагын хөгжилд таны санал?

 • 28.3%
  15
 • 11.3%
  6
 • 11.3%
  6
 • 37.7%
  20
 • 9.4%
  5
 • 1.9%
  1